Uitvaartverzorging

Er zijn veel keuzes die gemaakt moeten worden als een dierbare overlijdt.
U kunt hierbij denken aan:

  • De laatste verzorging, waarbij u zich vrij mag voelen om mee te helpen
  • Het opbaren thuis of in een aula
  • Het samenstellen van een persoonlijke rouwkaart/advertentie
  • Begraven of cremeren
  • De plechtigheid of dienst invulling geven
  • Elkaar na afloop ontmoeten
  • Een fotoreportage of geluidsopname

Bij al deze keuzes zal ik u, indien u dat wenst, terzijde staan met advies. Het uitgangspunt is samen met u een uitvaart te organiseren die recht doet aan de overledene, zodat u later zegt: zo was het goed.

Kinderen

Voor de kinderen zijn er boekjes waarin het verdriet en sterven wordt besproken in kindertaal.
Voor de verwerking is het ontzettend belangrijk dat ook zij er bij worden betrokken.

Opa en ik gingen naar het graf van oma
Opa was een beetje stil
“Ik mis haar nog elke dag”zei hij zachtjes
“Wat is dat missen”vroeg ik
Dat betekent dat ik blijer zou zijn als
oma er nog was.
We fietsten naar huis.
We zeiden niets.

Uit: Ik mis je van Paul Verrept.