Eigen Afscheid

Soms is het goed om uw wensen omtrent uw eigen uitvaart van te voren te bespreken. Het kan rust en duidelijkheid creëren, voor uzelf en uw nabestaanden. In een persoonlijk gesprek kijken we naar de mogelijkheden. Naderhand ontvangt u een begroting van de besproken wensen omtrent uw uitvaart.

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

De kosten van een uitvaart zijn geheel afhankelijk van wat u wilt.
Belangrijk is dat u weet dat u vrij bent in uw keuze wat betreft uitvaartbegeleider. Mijn streven is om de uitvaart en de daaruit voortkomende kosten zo transparant mogelijk aan u te presenteren.

Do leave

Sa as de beam syn blêden loslitte moat,
sa moat ik dy no gean litte, myn leafste.
Myn wrâld leit oan diggels.
Ik sykje dy
yn oantinkens.
Treast wêr bist,
lit myn kâlde hert dy wer fine.
Fuort bist
mar ik hâld noch steeds fan dy.
Do bist sa’n stik fan my,
ik wol dyn namme klinke litte,
en fertelle oer dy,
omdat de leafde net fuort giet.
Yn myn hert libbest fjirder,
salang as ik libje.

Dat de krêft fan de leafde jim drage mei
al de dagen dy’t komme sille.